Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Seniorklub nyt

Velkommen til seniorklubben “De grå ørne”

Senior Golf Klub Logo_web

Bowling 13 februar 2018.

Tilmelding på Golfbox, lige som ved en golfmatch. Gå til kalender 2018 under klubturnering.

 

Sæsonstart 2018

Åbningsmatch bliver tirsdag d. 3 april.  Nærmere info følger.

 

 

 

 

 

EDS ikke et præmiekrav i 2018

Efter indlæg på generalforsamlingen og en nøje vurdering i bestyrelsen, er det besluttet at afprøve en ny ordning vedr. EDS som præmiebetingelse.

Som et forsøg i sæsonen 2018 vil der ikke blive stillet krav om at spille EDS i ugematcherne som hidtil for at kunne få præmie. Bestyrelsen opfordrer dog kraftig stadig medlemmerne til at spille EDS og indberette scoren for at opnå retvisende handicap.

Udviklingen af ordningen vil blive fulgt nøje og vurderet ved årets afslutning. Nærmere orientering ved sæsonstarten d. 3 april om ændringen.

 

Forsøgsordning med max. handicap 54 for nye medlemmer af seniorklubben.

“Kaninklubben” har ønsket at lette overgangen for nye spillere fra “Kaninklubben” til øvrige klubber i klubben.

Bestyrelsen har besluttet, at forsøgsordning fortsætter i sæsonen 2018.

Nye spillere over 60 år med et spillerhandicap mellem 42 og 54 kan blive medlemmer af seniorklubben, hvis de vil spille 9 huls matcher, indtil handicappet er under 43.

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen vedr. 2018 fra generalforsamlingen i oktober viser bl.a.:

. At der ikke er nævneværdig forskel på kvinders og mænds match ønsker i klubben.

. At der er forholdsvis få  “9 hils spillere”, der har besvaret skemaet.

. At 81 % forventer at deltage i månedsmatcherne.

. At lidt over halvdelen ønsker udematcher, men der er et klart flertal for kun 2 matcher.

. At der er et klart ønske om, at den ene udematch bliver i Sæby.

Dertil kommer en del kommentarer, enkeltforslag og ønsker, som bestyrelsen vurderer til evt. gennemførelse.

90 medlemmer besvarede spørgeskemaet. Bestyrelsen siger tak for hjælpen.

Se undersøgelse, klik her: Spørgeskema vedr. 2018

Månedsmatcher i tilfælde af dårligt vejr

I tilfælde af dårligt vejr ved månedsmatcher, tager matchleder og formanden beslutning om evt. aflysning af matchen.

Evt. aflysning vil herefter komme på hjemmesiden inden 07:30 under nyheder.

Udematcher 2018

Klik her for at se program:

Årskontingent

Årskontingent for 2018 er kr. 225,00.

Beløbet skal være indbetalt senest d. 31 marts 2018 på regnr.  7117 ktnr. 1352934

Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer er kr. 50,00 (husk at sende indmeldelsesblanket til kasseren).

Regelspørgsmål og svar

Se regel spørgsmål og svar her: 2017-04-25 Regel spørgsmål svarark

Se regel spørgsmål og svar her: 30-05-2017 Regelspørgsmål svarark

Se regel spørgsmål og svar her: 2017-08-29 Regelspørgsmål svarark

 

 

WordPress Lightbox