Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Nyheder

Nyhedsbreve

nyhedsbrev nr 2 2018

nyhedsbrev uge 1 2018

4Golf vilkår for samarbejde
15/03-2017

Kære medlemmer

Vi kan, som det fremgår af pressemeddelelsen, med glæde konstatere, at Blokhus golfklub, Sæby golfklub, Ørnehøj golfklub og Dronninglund golfklub har indgået en samarbejdsaftale som betyder at hvis man opfylder nedenstående betingelser kan spille gratis på de 3 andre baner.

Her er de vigtigste informationer.

Medlemmer. 4Golf aftalen tilbydes kun til klubbernes fuldtidsmedlemmer og dermed ikke til fleksmedlemmer, langdistance medlemmer, hverdagsmedlemmer eller nabomedlemmer. 4Golf aftalen skal altid købes i medlemmets hjemmeklub. For de fuldgyldige medlemmer, der ikke ønsker at tilslutte sig ordningen, vil de hidtil kendte rabataftaler (½ greenfee m.m.) fortsat være gældende. 4Golf ordningen er personlig og misbrug medfører inddragelse af ordningen uden nogen form for kompensation. Medlemskabet er gældende fra 1. april til 31. december 2017.

Rettigheder. 4Golf aftalen giver adgang til klubbernes baner uden betaling af greenfee. Når du deltager i specielle arrangementer som f.eks. company days eller ’klub i klubben-pakkeløsninger’, må du forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere. Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af 4Golf ordningen i forbindelse med sådanne arrangementer, med mindre det er udtrykkelig aftalt med klubben.

Booking. Bookingen foregår via Golfbox og efter den enkelte klubs gældende regler om tidsbestilling. For Blokhus gælder følgende: 1. april til 30. september kan der først bookes tid efter kl. 13.00 i weekend/helligdage. Denne regel gælder alle dage i juli måned.

Økonomi og tilmelding. Medlemskab af 4Golf koster 800,00 kr for perioden 1 april – 31 december 2017. De 200,00 kr. går til hjemmeklubben, de resterende 600,00 kr. fordeles efter antal spillede runder. Tilmelding foregår på mail til hjemmeklubbens sekretariatet, der sender opkrævning. Snarest der er betalt, bliver man oprettet i golfbox, og derefter er man spilleberettiget.

Vi håber I vil tage godt imod dette tilbud, som bestyrelserne I de 4 klubber har lavet for at give Jer mulighed for at spille 3 gode baner udover Jeres egen til en fornuftig pris.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

[/spb_row]

Frivillighedskorps

Den 15. september 2015 ”søsatte” bestyrelsen oplægget til det nye frivillighedskorps, som startede op i 2016. På mødet deltog der 20 medlemmer som fik mulighed for at høre hvordan og til hvad bestyrelsen ønsker hjælp til. Det blev et spændende møde hvor spørgelysten var stor og til de der ikke havde mulighed for at deltage, så er her lige en lille sammendrag af bestyrelsens plan omkring frivillighedskorps.

Der brug for tovholdere/ildsjæle på de enkelte projekter. Tovholderen skal ikke selv udføre arbejdet men skal sammen med øvrige frivillige hjælpere sørge for at de ønskede projekter bliver udført. Der vil være hjælp og samarbejde med f.eks. hus og byggeudvalget, baneudvalget, sekretariatet og greenkeeperne.

Der er vedhæftet en beskrivelse om hvad det vil sige at være frivillig og hvilke opgaver der ønskes løst.

Hvis du kunne tænke dig at være en del af frivillighedsteamet – så send lige en mail til sekretariatet på golfklubben@mail.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger – så send en mail eller ring på 98 31 43 44.

Klik her for at se beskrivelsen : frivillig

WordPress Lightbox