Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Om kaninklubben

Velkommen til kaninklubben

Afgørende som medlem af golfklubben er, at man befinder sig godt som nyt medlem, med klublivet og golfspillet.

Ørnehøj Golfklubs Kaninklub har til formål at give nye golfspillere et grundlæggende kendskab til golfspillet, så man kan få endnu mere glæde af spillet.

Som nybegynder er du automatisk medlem af Kaninklubben.      Medlemmer i kaninklubben omfatter – ud over begyndere – golfspillere med handicap over 36.

Når man har forbedret sit spil så meget, at man har opnået et handicap på 36 eller lavere, er man ikke længere medlem af Kaninklubben. Men alle med handicap er meget velkommen til at deltage i Kaninklubbens matcher.

Herefter er der mulighed for at blive medlem af dameklubben, herreklubben og spillere over 60 år har også mulighed for medlemskab i seniorklubben.

 Hver mandag og torsdag spiller vi 9 huller ca. kl.16.30. Her vil man blive sendt ud på i grupper af 3-4 spillere, hvor en af spillerne vil være en erfaren spiller. Efter at have spillet de 9 huller samles alle i klubhuset til præmieoverrækkelse og hyggeligt samvær.

Hjælpernes opgave er at sikre matchafvikling i overensstemmelse med gældende regler, sikre en glidende afvikling af spillet og ikke mindst medvirke til god forståelse af etiketten på banen.

Matchledere og hjælpere er ikke instruktører, men vejledere!

Ud over det rent golfmæssige vil hjælperne være med til at skabe en god og uhøjtideligt stemning, så de nye medlemmer føler sig velkomne i Ørnehøj Golfklub.

Generelt i kaninklubben

Hvordan gribes tingene an for begyndere?

SÅDAN KOMMER DU IGANG:

 • Du har betalt dit kontingent og får udleveret Bagmærke, som identificere dig som medlem af golfklubben                                              .
 • Du har fåpet udleveret begynderhæftet, som gennemlæses og medbringes til træning og prøver
 • Du skal tilmeldes et træningshold hos træneren/pro’en
 • Du gennemfører herefter det planlagte træningsforløb
 • Såfremt du ikke selv har udstyr, kan du låne det nødvendige udstyr i Lange´s Pro Shop, i prøvemedlemsperioden
 • Det anbefales at have sko med grove gummisåler samt tøj, som giver mulighed for bevægelsesfrihed
 • Du kan frit benytte dig af klubbens træningsfaciliteter: driving range, indspilsområde og puttinggreen.
 • Når du har gennemført træningslektionerne og fået underskrift på acceptabel teknik, er du klar til at aflægge prøver i golfteknik
 • Du tilmelder dig prøver ved at skrive dig på tilmeldingslister, som hænger på kaninklubbens opslagstavle i klubhuset. Hver tirsdag og torsdag er dagens matchledere til rådighed som kontrollanter. Hvis det ikke lykkes første gang, så prøv igen. Det skal nok lykkes!!
 • Når du har bestået de 6 prøver, er du klar til at deltage i kaninklubbens matcher

Har du brug for at snakke med nogen ledere fra kaninklubben, er de at træffe i klubhuset mandag og torsdag i sæsonen fra kl. 16.30 – 19.00.

Se også under punktet MATCHLEDERE

BEGYNDERPROGRAMMET

 

 • 5 lektioner ved træneren (Pro)
 • Deltagelse i regelundervisning
 • Aflæggelse af prøver
 • Spil på par 3 banen
 • Prøve på par 3 bane
 • Introduktion på stor bane

 Lektioner ved Pro

Du får 5 lektioner af en timers varighed på hold med op til 7 personer. I disse 5 lektioner vil du blive undervist i golfsvingets grundlæggende teknikker. Lektioner vil blive afviklet over 2-3 uger.

Regelundervisning og undervisning i Golfbox

I undervisning af regler vil der være en teoretisk og praktisk del. Efter endt undervisning afholdes der skriftlig teoriprøve og praktisk prøve.

Aflæggelse af prøver:

Putteprøve

 • Putteprøven består i, at du gennemspiller puttebanen på 18 huller i maximalt 54 slag

Slagprøve

 • Slagprøven består i, at du som dame skal slå 6 bolde ud på 50 meter af 10 forsøg og som herre ud til 100 meter

Prøverne afholdes mandag og torsdag kl.17.15

Par 3 bane prøve

Prøven vil blive afholdt på 9-hullers banen.

Par 3 bane prøve afholdes torsdage kl.17.15, eller efter aftale.

Introduktion til stor bane.

Deltage i mindst en eller flere Kaninmatcher.

Alle prøver tilmeldes på kaninklubbens opslagstavle.

Når du har gennemført og bestået ovenstående prøver, kan du deltage i kaninklubbens matcher og må gå på stor bane sammen med en spiller, som har et hcp. på 54 eller derunder.

Når du spiller på stor bane, skal du altid medbringe det ”grønne bevis” (bagsiden af denne bog) med godkendte underskrifter.

Du starter i hcp. 70, og når du har opnået hcp 54, kan det ”grønne bevis” byttes ud med et DGU kort, såfremt du har meldt dig ind som fuldgyldigt medlem af Ørnehøj Golfklub.

 

Handicap og Stableford

KANINMATCHER

Kaninmatcherne er helt klart den sjoveste del af begynderprogrammet. Her kommer du til at spille med nogle af klubbens medlemmer på stor bane, således at du lærer om etikette, regler, påklædning m.m. og lærer at begå dig på banen.

Kaninmatcher afholdes to gange om ugen.

Deltagelse i kaninmatcherne koster et matchfee på kr.20,00, som bl.a. anvendes til præmier.

Tilmelding foregår via Golfbox eller på touchskærmen ved kontoret. Undervisning i brug af Golfbox og online tilmelding gives på Kaninklubbens teoriundervisning.

Mandag kl. 17.00. spilles med gunstart (dvs. alle starter samtidig på alle 9 huller)

Alle møder senest kl. 16.30 og henvender sig til matchlederne, der tager mod betaling og udleverer scorekort. Kl.16.45 går man ud på banen.

Torsdag spilles med løbende start fra kl. 17.00.

Mødetid senest et kvarter før den tid, man har fået tildelt via mail. Ved tilmelding kan man ønske tidlig eller sen start.

Man skal selv udskrive scorekort.

Kaninklubbens matcher ledes af et antal erfarne spillere, som frivilligt stiller sig til rådighed for afvikling af begynderprogrammet.

Sådan deltager du i en Kaninmatch:

 • Du tilmelder dig på Golfbox.
 • Noter navn og telefonnummer på matchledere, af hensyn til evt. afbud.
 • Du møder senest 20 minutter før start. Meld dig til matchleder. Ha´ en 20’er klar.
 • Du får at vide hvem du skal spille med og på hvilket hul, du skal starte – kan også ses på Golfbox.
 • Ha´ altid markeringsmærke og pitchfork i lommen før start.
 • Når du har brugt dine slag på hullet og ikke kan opnå point, skal du samle bolden op.
 • Man noterer først sit resultat på scorekortet ved næste teested (ikke før) og før start på næste hul.
 • Ved afsluttet spil færdiggøres scorekort med resultat og underskrift af både markør og spiller.
 • Kortet afleveres altid til matchleder.

 

 • Efter matchen er der socialt samvær med præmieoverrækkelse. Man sidder sammen med det hold man har spillet med.

 

VIGTIGT – TORDENVEJR

Ved risiko for lynnedslag vil matchledelsen afblæse matchen. Når signalet lyder skal banen forlades omgående, da det kan være yderst farligt og dødbringende at opholde sig på golfbanen med en golfkølle oppe i luften, under tordenvejr.

 

 

VI ØNSKER DIG HELD OG LYKKEOG PÅ GENSYN I KANINKLUBBEN.

Kaninklubbens galleri

WordPress Lightbox