Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Matchpropositioner

Matchpropositioner 2017

Herreklubbens bestyrelse har vedtaget følgende propositioner for matcher i 2017

Alle spilleberettigede er medlemmer af herreklubben med EGA handicap. Der dispenseres fra EGA registrering indtil 1. maj 2017

Alle matcher afvikles i henhold til de af the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews sidst vedtagne golfregler samt de for Ørnehøj Golfklub til enhver tid gældende lokale regler.

Ved overgang fra vinter til sommergreens eller ved greenkeepernes arbejde på banen accepteres at indtil to huller på en runde er provisoriske. Scoren på disse kan max. være 2 stableford point pr. hul eller det antal slag som svarer til dette.
Dagens match er kun åben for medlemmer af Herreklubben og afvikles i henhold til den vedtagne matchkalender.

Der spilles i 3 grupper:
Gruppe A:  HCP          – 13,9
Gruppe B:  HCP   14,0 – 18,9
Gruppe C:  HCP   19,0 – 37,0

Hvis ikke andet fremgår af matchkalenderen spilles dagens match fra gul tee.
I de enkelte rækker spilles der slagspil eller stableford i henhold til matchkalenderen.
Dagens match spilles over 18 huller.
Ved lige resultat afgøres placeringen på baggrund af handicap, således at laveste handicap vinder. Hvis samme handicap foretage lodtrækning.
Der afleveres et fortrykt scorekort for hver spiller (kun i nødsituationer accepteres manuelt udfyldt scorekort).
Scorekort afleveres i den blå postkasse mærket Herreklubben senest på spilledagen kl. 22.00.
Husk at markøren skal angive medlemsnummer i underskriftfeltet.
Alle scorekort der enten ikke kan læses eller ikke er korrekt udfyldt og som derved kræver ekstra arbejde for matchlederne bliver diskvalificeret. Det er ene og alene matchledelsen der diskvalificerer og beslutningen kan ikke ankes.
Der er præmie for nærmest hullet i 1 slag på alle par 3 huller, samt i 2 slag på hul 17. For at deltage skal resultatet skrives på nærmest hullisten i bogen med underskrift af markør.
Alle matcher er, hvis andet ikke er angivet, “tællende matcher” med indberetning af scores til regulering.
Der vil blive oprettet matcher i golfbox.
Deltagere skal selv tilmelde sig matchen, senest inden man går ud (senest kl. 08.00).
Tilmelding kan ske via golfbox eller fra touchskærm i klubben.
Man er således kun berettiget til præmie hvis man er tilmeldt matchen og har afleveret korrekt udfyldt scorekort.
Der må startes hele torsdagen.

 

Puttematch:
Gennemføres på 18 huller bane ifm. med normalt spil.
Antal put tælles under runden og påføres scorekort.
Der kræves min. 26 stablefordpoint for at deltage i denne match.

 

Præmieaften:
Præmie for forni på ugens sløjfe samt par 3 hullerne på de første 9 huller.

 

Årets golfer:
Gennemføres som en Order Of Merits (OOM) med følgende pointfordeling (Point OOM Ørnehøj Herreklub)
Alle “normale” matcher i matchkalenderen indgår i beregningen af årets golfer (periode 1+2+3).
Pointfordelingen foretages i en fælles stableford række (F) for alle deltagere i matchen.
Ved lige resultat afgøres placeringen på baggrund af matematisk metode og derefter handicap (laveste handicap vinder). Hvis samme handicap foretages lodtrækning.
Rækkeplaceringen af den enkelte spiller afgøres udfra handicap ved sæsonstart.
Årests golfer er den person der i løbet af sæsonen har erhvervet flest pointpå tværs af rækker.
Der vil derudover være præmie til de personer i de tre rækker som har erhvervet flest point.
De 3 bedste i hver række i hver af de 3 perioder vil ligeledes blive præmieret.

 

Pokalmatcher på Ørnehøj:
Propositioner er beskrevet under matchen.

 

Kønnenes kamp:
Propositioner er beskrevet under matchen.

WordPress Lightbox