Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Bestyrelse

Bestyrelse 2017-2018

Jan Ulrik HansenFormand, Webmaster

Jan Ulrik Hansen

Tlf: +45 42940092
Mail: janulrikhansen58@gmail.com

Anthon EliasenKasserer

Anthon Eliasen

Tlf: +45 46931023
Mail: ane@ucn.dk

Sekretær, Sponsorer

Christian Rasbech

Tlf: +45 22248276
Mail: rasbech@privat.dk

Matchleder

Morten Larsen

Tlf: +45 20985423
Mail: nml@stofanet.dk

John Holmstrup MostrupMatchleder

John Holmstrup

Tlf: +45 23384354
Mail: john.holmstrup@hotmail.com

Suppleant, Matchleder

Lasse Skovbjerg

Tlf: +45 30629244
Mail: lasseskovbjerg@hotmail.com

Suppleant, Matchleder

Poul Jensen

Tlf: +45 25270735
Mail: kob20@9260.dk

Vedtægter 2017-2018

§1
Klubbens navn er ”Herreklubben” og er en klub under Ørnehøj Golfklub.

§2
Som medlem af ”Herreklubben” kan optages alle mandlige seniorer og ungeseniorer med handicap 37 eller derunder.

§3
Der er fast matchdag torsdag. Der tilstræbes en række varierede spilleformer, dog med hovedvægten lagt på handicapregulerende matcher. Sæson er fra april til oktober.Der vil fremover blive udleveret præmier til dem som er mødt op til præmieuddeling. Præmiervinderen kan lave en aftale med en af de tilstedeværende herunder bestyrelsen om at afhente præmien. Ikke afhentede præmier vil gå ind i puljen af fremtidige præmier i herreklubben.

§4
Regnskabsåret er fra 1. oktober til den 30. september.
Kontingent og match-fee for gæster fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet betales ved tilmelding

§5
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober, med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent.
2.   Formandens beretning.
3.   Regnskabsaflæggelse.
4.   Fastsættelse af næste års kontingent.
5.   Indkomne forslag.
6.   Valg til bestyrelse og suppleant.
7.   Valg af revisor.
8.   Eventuelt.

§6
Generalforsamlingen varsles med 14 dage før afholdelse.

§7
Alle kan deltage i generalforsamlingen, stemmeberettigede er kun dem der ikke er i restance med kontingentet.

§8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen.
Der kan afgå 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 på ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der vælges 2 suppleanter samt 1 revsior hvert år.

§9
Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest første torsdag i september.
Dagsorden bilagt indkomne forslag ophæges på Herreklubbens tavle senest 1 (en) uge før generalforsamlingen.

§10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på foranledning af mindst halvdelen af medlemmerne.

§11
I tilfælde af Herreklubbens ophør tilfalder en eventuelt formue Ørnehøj Golfklub.

Vedtaget på generalforsamlingen 2017

Generalforsamlinger

WordPress Lightbox