Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Eliteklubben

Eliteklubben

Formand

Christian Skou

E-mail: Skriv Mail

Protræner

Tommy Bitsch

Matcher:

Mike Spieth Knøss

E-mail: Skriv Mail

Kasserer:

Dennis M. Christensen

E-mail: Skriv Mail

Facebook ansvarlig:

Aase Krestine Pedersen

E-mail: Skriv Mail

Medlem

Camilla Jensen

E-mail: Skriv Mail

Medlem

Lasse Morild

E-mail: Skriv Mail

 

Klik her for at se: Elitens kalender for 2017

Almindelige turneringsbetingelser 2017

Almindelige turneringsbestemmelser sæson 2017:

Turneringens navn er Elite Ranglisteturnering.

Turneringen er en lukket turnering for spillere i Ørnehøj Golfklub og turneringen afholdes i Ørnehøj Golfklub. Max. antal deltagere er 36. Minimumskrav for turneringens afvikling er 6 deltagere. Turneringen har venteliste prioriteret efter laveste handicap. Turneringen afvikles på den for den pågældende uge angivne 18 hullers bane. Der spilles slagspil med fuldt spillerhandicap (nettoslagspil) over 18 huller (Dette gøres for at kunne regulere handicap i Golfbox). Turneringen afvikles i henhold til de af the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews sidst vedtagne golfregler samt de for Ørnehøj Golfklub gældende lokale regler.

Gruppeinddeling:

Turneringen er en individuel turnering. Der spilles i 2 rækker opdelt på køn. Rækken med navnet “Damer” er for damer og de skal spille fra blå eller rød teested. Rækken med navnet “Herrer” er for herrer og de skal spille fra hvid teested.

Tilmelding:

Tilmelding foregår via Golfbox. Som dame spillere skal du have et hcp under 20.0, for at kunne deltage i ranglister matcherne. Som herrer spillere skal du have et hcp under 10.0, for at kunne deltage i ranglister matcherne.

Målet for Elite Ranglisteturnering:

At udvikle hver enkelte spiller i en positiv retning, samt have muligheden for at spiller sig ned i hcp. Runderne er altid tællende runder, med mindre at runden bliver ramt af uvejr eller andet uforudset, der gør at alle deltager ikke kan spille færdigt. Skulle dette ske er runden ikke tællende. I år vil der være stramninger i forhold til hvis en spiller vælger at afslutte sin runde før tid. Kun i særlige tilfælde kan elite udvalget acceptere at en spiller går ind midt i en runde. Straffen bliver at man ikke kan deltage i næste runde, samt næste Dk turnering.

Der vil være en rangliste (Order of Merits) som vil blive brugt til at følge alle spiller, både dem der er i truppen og dem der ikke er i truppen, hvor vi kan se om spillerne har gjort sig udmærket til at komme i betrækning til DK Turneringsholdene.

Rangliste (Order of Merits):

Ranglisten er opgjort som bruttoslagspil dvs. ud fra handicap 0. Ranglisten opdateres en gang om ugen efter matchen har fundet sted. Afgørelse ved lige resultater: Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 9, sidste 6, sidste 3 og sidste hul. Placeringer deles ved lige score. For at figurere på ranglisten kræves følgende: Fra 01/05: Minimum 3 registrerede ranglisterunder. 3 bedste er tællende. Fra 01/08: Minimum 6 registrerede ranglisterunder. 6 bedste er tællende. Sæsonafslutning: Minimum 8 registrerede ranglisterunder. 8 bedste er tællende.

Præmierne i Elite klubben:

Til afslutningsfesten vil der være uddeling af præmier til Top 3 på ranglisten for både (Brutto damer) og (Brutto herre) Der skal findes en spiller der har gjort sig positivt bemærket i Elite klub. Elitetruppen vil stå for udvælgelsen af denne spiller i hver række (dame og herre) Der skal findes en spiller der er gået mest ned i hcp gælder både for damer og herrer. Disse præmier vil blive uddelt til midtvejs og afslutningsmatch som vandrepokaler og et gavekort til indløsning i Pro shoppen.

Holdudtalelse

Når Eliteudvalget udvælger spillere til klubbens hold, tager vi ligestillet hensyn til teknisk evner og til menneskelige faktorer.
Tekniske evner bedømmer vi primært ud fra placering på ranglisten, handicap, men også taktisk forståelse og evner til course management spiller en rolle. Det tæller positivt, hvis du passer træningen, og hvis du er en god holdspiller. De menneskelige faktorer er mangeartede, men først og fremmest evnen til at bevare hovedet koldt i pressede situationer og så at kunne opføre sig ordentligt på og udenfor banen

Forventninger til holdspillere der repræsenterer Ørnehøj

Klubben støtter med træning til holdspillere og individuelle elitespillere. Derfor forventes det af elitespillerne at:

1. Du deltager i træning.
2. Du deltager i ranglistematcher og i klubmesterskaber.
3. Du repræsenterer klubben på en værdig måde på og udenfor banen.
4. Du deltager i frivilligt arbejde i klubben og i mindst en handicap turnering pr. sæson.
5. Du har en positiv indstilling til at gøre en personlig indsats for klubben.

Ørnehøjs golfklub elitepolitik

Ørnehøj Golfklubs målsætning er kontinuerligt at have hold tilmeldt DGU´s Danmarksturnering.

Målsætningen opfyldes via et Junior- og et Eliteudvalg. Junior- og Eliteudvalg varetager udvikling af egne talenter og spillere til Ørnehøj Golfklubs turneringspillere på eliteniveau. Den golfmæssige udvikling skabes gennem en målrettet træningsindsats og ved deltagelse i både hold- og individuelle turneringer. Klubben vil bestræbe sig på at skabe de bedst mulige rammer – sportsligt, menneskeligt og økonomisk – til understøttelse af klubbens junior- og eliteafdeling.

Udvalgene har ansvar for, at der pågår drøftelser af målsætninger og udvikling vedrørende udvalgenes område. Ligeledes har udvalgene ansvar for, at der iværksættes konkrete handlingsplaner. Bestyrelse orienteres om målsætninger og handlingsplaner. Udvalgene har ansvaret for udarbejdelse af forslag til kommende års budget til brug ved elitearbejdet. Pro’en er budgetansvarlig for henholdsvis Junior- og Eliteudvalg.

WordPress Lightbox