Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Regler og handicap

Regler og handicap

Kim Johansen Formand

Tlf.: 2633 3423
E-Mail: Kim.johansen@skolekom.dk

Benthe Andersen

Tlf.: 2822 3687
E-Mail: benthelorentzen@gmail.com

Knud Erik Bonderup

Tlf.: 2980 0639
E-Mail: kebonderup@gmail.com

Regel- og Handicapudvalget vil på denne side informere om etikette, golfregler og handicapsystemet, som kan være til gavn ved spil på ikke alene Ørnehøj Golfklubs baner men også andre baner. Meningen er, at du via denne side skulle være i stand til at finde enten svar eller indgangsvinkel til svarene. Vi har bl.a. derfor tilføjet links til andre hjemmesider, som kan være nyttige at besøge.

Vi ved, at der fra tid til anden dukker spørgsmål op om forhold på Ørnehøj Golfklubs baner, som giver anledning til diskussion/debat. Derfor giver vi nu mulighed for at du direkte kan stille spørgsmål til Regel- og Handicapudvalget. Du kan benytte ovenstående mail, hvis du ønsker at komme i kontakt med os.

Oplysninger om regelstof/EGA systemet kan findes på følgende links:

https://golf.dk/manualer/golfreglerne

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/regler-og-hcp

https://golfrules.com/da/regelskole/

Vi håber med denne side at kunne dække dine behov indenfor vores ansvarsområder etikette, golfregler og handicapsystemet. Men for at kunne videreudvikle siden, er vi meget interesserede i ris og ros som vi gerne modtager på mail.

På forhånd tak.
Oktober 2017/ke

EDS (Ekstra Dags Score)

EGA /EDS

EGA (European golf asociation) HCP op til 54

Et EGA hcp skal være revideret årligt, for at en spiller kan beholde sit EGA hcp (indberetning i GOLFBOX af mindst 4 tællende scores pr. år og min. 8 over en toårig periode)

Medlemmer i HCP  55 -72 er altid Klubhandicap.

Et mistet EGA handicap kan generhverves ved at indberette 3 EDS runder.

EDS (Ekstra dag score)

Spillere i handicapgruppe 2-6 kan aflevere en EDS score, dvs en score opnået uden for en tællende turnering, efter følgende betingelser. De grundliggende handicapbetingelser skal være tilstede.

 • En EDS runde skal bekendtgøres overfor din markør INDEN runden påbegyndes og markeres på scorekortet(HUSK kryds i feltet EDS)
 • Efter en EDS runde skal du ALTID  indtaste scoren i GOLFBOX. (alternativ kan du aflevere scorekortet til udvalget, hvis du ikke selv har mulighed for at indtaste scoren)
 • Scorekort fra selv-registreringer skal opbevares af spilleren i 2 måneder.

GOLF

Handicapgruppe 1 kan kun spille EDS runder for at generhverve deres EGA hcp (max. 3 runder pr. år)

Handicapgruppe 2 kan spille max 3 eds runder pr. uge(18 huller)

Handicapgruppe 3-5 kan spille max. 3 EDS runder pr. uge (9 eller 18 huller)

Handicapgruppe 6; Der kan spilles max een EDS 9 huls runde pr. dag, men der kan også spilles mere end een 18 hullers runde samme dag

Gruppe 6 kan kun reguleres ned i hcp.

 

Hvis du mangler oplysninger om EGA systemet, kan du finde den fulde tekst fra DGU her:

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ega-handicapsystem/vejl/da/topic/ega-handicapsystemet-2016-19-vejledning-til-spillere

Oktober 2017/ke

Golfregler

Ny decision:

Den reviderede decision 27-2a/1.5 definerer nærmere begrebet “går frem for at søge” og fastslår, at en spiller må gå ca. 45 meter frem uden at miste retten til at gå tilbage og spille en provisorisk bold.

DROPPEZONE:

Hvis der er en droppezone på det pågældende hul:

Hvis bolden eller din stance er i området med blå pæle med sort top (Areal under reparation) og bolden ikke er Out of Bounds, er der 2 muligheder UDEN straf

 1. Droppe bolden indenfor 1 køllelængde fra nærmeste punkt for lempelse ikke nærmere flaget.  (Regel 25 1)
 2. Benytte dropzonen

ER bolden i et område med blå pæle uden sort top, er der yderligere den mulighed at spille den hvor den ligger (uden straf)

Ved benyttelse af regel 25-1 må nærmeste punkt for lempelse ikke være i en hazard eller på green.  (25-1b)

Hvis bolden ruller ind i og kommer til hvile i en hazard eller på en green, skal der droppes om. (20-1c)

Droppezonen kan benyttes, selv om det er nærmere flaget, end hvor bolden ligger i Areal under reparation.

Spilleren behøver ikke at stå i droppezonen og droppe – men den skal blot droppes i droppezonen.

Den droppede bold må rulle nærmere hullet end det sted, hvor den først ramte i droppezonen, forudsat at den kommer til hvile indenfor 2 køllelængder .

Den droppede bold behøver ikke komme til hvile i droppezonen, og kan altså komme næsten 2 køllelængder nærmere hullet, eller væk fra hullet, uden at den skal droppes om

Spørgsmål fra medlemmer:

3/5-14: Er der frit drop fra vejen til venstre for hul 19?

Def.: forhindring er bl.a.: Vejes og stiers kunstige overfladebelægning, derfor er der lempelse iflg. regel 24-2.

Er der frit drop fra sandet omkring pæle og yngre træer?

Nej – Der er ikke muligt at få frit drop fra sandet jf. regel 24 og 25.

Berøring af green

Der har været diskussion om, hvorledes man må adressere sin bold på green uden at blive straffet efter regel 8-2a.
Vi har hos DGU fået følgende svar fra Ole Vagtborg på følgende 3 spørgsmål:

 • Spiller adresserer bolden ved at ved sætte putteren foran bolden ( på puttelinien) indtager sit stance og flytter putteren bag bolden og putter.
  Lovligt iflg. 16-1a (ii)
  O.V.: Lovligt jf. 16-1/a.ii. (som anført).
 • Spilleren adresserer bolden medens han sidder på hug bag bolden, for bedre at kunne stille putteren korrekt. Bevæger sig derefter 90 gr. rundt og udfører sit put.
  Er det i strid med 8-2a ?
  O.V.: Tilladt. Det er også tilladt at lave streg på bolden og lade den angive putteretningen.
 • Spilleren adresserer bolden ved at sætte putteren bag bolden med slagfladen på linie med putteretning (for bedre at kunne line sin stance op)
  Bevæger sig derefter 90 gr.rundt, indtager sin stance, drejer putteren 90 gr. og udfører sit put. Er det i strid med 8-2a?
  O.V.: Samme svar som ved spm. 2.

Oktober 2017/ke

Droppezone

Se forklaring under GOLFREGLER

Lokale regler

LOKALE REGLER FOR ØRNEHØJ GOLF KLUB

 

 1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer        Out of bounds

Gule markeringer        Vandhazard

Røde markeringer        Parallel vandhazard

Blå markeringer    Areal under reparation

Blå pæle med sort top        Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

 1. Ved spil af 9. hul er 6. hul out of bounds. Ved spil af 16. hul er 17. hul out of bounds. Ved spil af 23. hul er 27. hul out of bounds, markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2

 

 

3.   Afstandsplader i fairway er ”ikke-flytbare forhindringer”.

Regel 24-2.

 

 1. Træer og buske med støttepæl eller blåt plastbånd er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2

5.  Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

 

6.   For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Eventuelle midlertidige Lokale Regler bekendtgøres ved opslag på Starterhuset.

 

AFSTANDSMARKERINGER:

200 m.: Hvide pæle langs fairway og hvide plader i fairway.

150 m.: Gule pæle langs fairway og gule plader i fairway.

100 m.: Røde pæle langs fairway og røde plader i fairway.

Alle markeringer er til midten af green.

 

Godkendt af DGU 2017

Midlertidig lokal regel

 

 

 

 


Midlertidig lokal regel

 

TEE OP / BRUGE MÅTTE

 

Af hensyn til banen gives der lempelse på alle huller

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green SKAL løftes, men uden straf og kan renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden SKAL spilleren TEE OP/BRUGE MÅTTE på et sted inden for et scorekort bredde (MAX 15 cm) og ikke nærmere hullet end hvor den oprindeligt lå og som ikke er i en hazard eller på en green.

Der kan ikke foretages HCP reguleringer i EDS og tællende matcher før denne Midlertidige Lokalregel er ophævet

Regel- og handicapudvalget.

Dato/ initialer

06/11/17 ke

 

MIDLERTIDIG LOKALREGEL HUL 10

Hvis bolden eller din stance er i området med blå pæle med sort top (Areal under reparation) er der 2 muligheder UDEN straf

 1. Benytte droppezonen
 2. Droppe bolden indenfor 1 køllelængde fra nærmeste punkt for lempelse ikke nærmere flaget.

Er nærmeste punkt for lempelse på green placeres bolden

Regel og HCP Udvalget

Sep. 2017/ke

———————

BOLD PÅ GREEN FLYTTET

“Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.”

 

Denne midlertidige lokalregel er gældende indtil 1-1-2019, hvor den vil være en del af golfregel 18 og 20

17-03-17 ke

—————–

Vintergreens

Ligger bolden på en vintergreen, der ikke er i brug, skal der tages lempelse efter Regel 25-3 forkert green.

oktober 2017/ke

Hole in One

HOLE IN ONE

Betingelser

Hole-in-one

DGU anbefaler, at en hole-in-one kun anerkendes, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. HIO skal være udført på en bane, som opfylder DGU´s optagelseskriterier, herunder mindst ni huller, mindst ét par 4 hul og en samlet længde fra gult teested for ni huller på mindst 1.375 meter.
 2. skal finde sted under normalt spil af en runde – dvs med en intention om at spille 9 eller 18 huller
 3. der skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne
 4. slaget skal være det første slag på hullet, Det vil sige, at hole-in-one med en ny, eller provisorisk bold ikke anerkendes
 5. slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder, eller fra et af klubben afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge mindre end 80 meter fra green eller 90% af hullets ordinære længde for huller under 80 meter.
 6. for runden skal et scorekort være korrekt udfyldt og underskrevet af spiller og markør eller påtegnet af vidnet
 • 21-11-2017/ke

Handicapregulering

Regulering af handicap

 

Regel- og Handicapudvalget regulerer handicap for alle medlemmer af Ørnehøj Golfklub i henhold til EGA Handicapsystemet.

EGA Handicapsystemets formål er at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spillerens scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskelligt handicap at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad.

Scorer fra turneringsresultater – og for spillere med HCP 4,5 eller højere også såkaldte “Ekstra Dags Scorer” – anvendes til handicapregulering.

Det tilstræbes. at disse regler skal medføre opnåelse af HCP, der gør at en spiller bør kunne score til neutral zone eller bedre efter følgende retningslinjer:

 • En Grp 1 spiller (op til HCP 4,4) i 31 – 54% af alle runder
 • En Grp 2 spiller (HCP 4,5 – 11,4) i 28-45% af alle runder
 • En Grp 3 spiller (HCP 11,5 – 18,4) i 28-44% af alle runder
 • En GRP 4 spiller (HCP 18,5 – 26,4) i 34-48% af alle runder

Spillere på vej ned eller op i handicap vil falde uden for disse retningslinjer.

Det er spillernes pligt at aflevere eller indberette scorekort til regulering for alle turneringer, EDS-scorer eller ”tællende runder”, samt til stadighed at kende sit aktuelle HCP.

Oktober 2017/ke

 

Skønsmæssig regulering

Retningslinjer for skønsmæssig reguleringer

Hvis systemets normale reguleringsmetoder ikke fører til korrekt handicap for en spiller, kan Komiteen foretage en skønsmæssig regulering.

En skønsmæssig regulering kan dog først foretages efter, den berørte spiller er orienteret herom, og har haft lejlighed til at udtale sig om de påtænkte regulering.

Nedregulering:

 • Skønsmæssig nedregulering kan finde sted såvel på Komiteens initiativ som efter anmodning fra en spiller
 • Anmodningen skal være skriftlig og begrundet

Følgende kan indikere et for højt handicap:

 • Ekstraordinært høje scores (>44 point) og/eller hyppigt spil til neutral zone eller bedre i tællende turneringer, eventuelt kombineret med få eller ingen indleverede scores fra EDS runder
 • Komiteen kan dog efter omstændighederne anlægge et mere frit men begrundet skøn

Er der registreret mere end 10 tællende scores over en 12 måneders periode, vil der normalt ikke være behov for en skønsmæssig regulering

Opregulering:

Skønsmæssig opregulering vil normalt kun finde sted efter anmodning fra spilleren.
Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.
Skønsmæssig opregulering af spillere i gruppe 1 skal godkendes af DGU.

Følgende elementer vil normalt indgå i Komiteens overvejelser:

 • Spillerens handicaphistorik
 • Minimum 5 tællende scores fra turnerings- og/eller EDS runder spillet efter anmodningen er fremsendt
 • Der skal i alt være registreret 10 tællende scores indenfor de seneste 12 måneder
 • Har en spiller indenfor de seneste 12 måneder spillet til neutral zone eller bedre, vil opregulering normalt ikke kunne imødekommes
 • Der skal være tale om en klar afvigelse i spillestyrke i forhold til det gældende handicap

I særlige tilfælde som f.eks. ved sygdom eller ulykkestilfælde kan Komiteen se bort fra ovennævnte normale fremgangsmåde, og træffe afgørelse efter et mere frit men begrundet skøn.

Oktober 2017/ke

WordPress Lightbox