Tlf: +45 9831 4344   |   Fax: +45 9832 3945   |   Mail: Golfklubben@mail.dk

Regler og handicap

Regler og handicap

Kim Johansen Formand

Tlf.: 2633 3423
E-Mail: Kim.johansen@skolekom.dk

Benthe Andersen

Tlf.: 2822 3687
E-Mail: benthelorentzen@gmail.com

Knud Erik Bonderup

Tlf.: 9815 7349
E-Mail: kebonderup@gmail.com

Peder Skovbo

Tlf.: –
E-Mail: skovbo@dadlnet.dk

Regel- og Handicapudvalget vil på denne side informere om etikette, golfregler og handicapsystemet, som kan være til gavn ved spil på ikke alene Ørnehøj Golfklubs baner men også andre baner. Meningen er, at du via denne side skulle være i stand til at finde enten svar eller indgangsvinkel til svarene. Vi har bl.a. derfor tilføjet links til andre hjemmesider, som kan være nyttige at besøge.

Vi ved, at der fra tid til anden dukker spørgsmål op om forhold på Ørnehøj Golfklubs baner, som giver anledning til diskussion/debat. Derfor giver vi nu mulighed for at du direkte kan stille spørgsmål til Regel- og Handicapudvalget. Du skal blot klikke her, så kommer du i kontakt med os.

Alle spørgsmål og svar kan du herefter finde http://www.golf.dk/artikel/golfreglerne

Vi håber med denne side at kunne dække dine behov indenfor vores ansvarsområder etikette, golfregler og handicapsystemet. Men for at kunne videreudvikle siden, er vi meget interesserede i ris og ros. Klik her og skriv dine bemærkninger.

På forhånd tak.
2015/ke

EGA ændringer 2016 se punkt EDS  07/01/16ke

EDS (Ekstra Dags Score)

EDS (Ekstra Dags Score)

Se link

Fra 2016 ændres følgende:

EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54

Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen

HCP> 36     18 huls runder   Ingen max antal/uge

9 huls runder    MAX 1/dag

Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5

12/1/16 ke

”””””””””””””””””””””

EDS tjener det formål at bringe spillerens handicap såvel ned som op, således der over tid bliver bedre overensstemmelse mellem spillestyrken og det aktuelle handicap.

Nye regler for Ekstra Dags Scorer (EDS) pr. 2. juli 2012

 • EDS kan spilles hele året, når handicapbetingelser er til stede
 • Der kan kun spilles to EDS pr. kalenderuge. ÆNDRET 2016
 •  (Gælder ikke spillere med HCP > 36 ÆNDRET 2016)
 • EDS kan spilles på alle danske og udenlandske baner, der er godkendt til handicapregulering
 • EDS kan spilles af spillere med handicap mellem HCP. 4,5 og 36,0. For spillere med HCP 18,5 – 36,0 kan 9 hullers runder accepteres ÆNDRET 2016
 • Der kan kun spilles 1 EDS runde på 9 huller/dag

For at EDS er en tællende score (9/18 huller), skal spilleren før runden, men samme dag, enten;

 • skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger: Dato, Spillerens navn og medlemsnummer, spillerens handicap, markørens navn, antal huller – ved 9 huller forni eller bagni eller
 • meddele sin markør på første teested, at han ønsker at spille en EDS score (antal huller, forni eller bagni).

Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket ”EDS” med scoren omregnet til stablefordpoint, eller foretage selvregistrering sammen med markøren.
Ved selvregistrering skal spilleren huske at opbevare scorekortet i 2 måneder af hensyn til eventuel kontrol fra Regel-og Handicapudvalget.

Regel- og Handicapudvalget

Generelt
Såfremt din tællende score ligger indenfor Neutral Zone, bliver du ikke reguleret.

Regulering på 9 huller
Spillere 4, 5 og 6 (hcp. 18,5-70) kan reguleres på 9 hullers runder.
Dog kan der kun reguleres for 9 huller èn gang pr. dag.

Overgang fra gr. 4 (HCP 18,5 – 26,4) til gr. 3 (HCP 11,5 – 18,4) kan kun ske på grundlag af 18-hullers score

Golfregler

Link til golfregler på golf.dk    27/3/17 ke

Afstandsmarkeringer i MIDTEN af fairway er ikke flytbare forhindringer
Lempelse efter regel 24-2b ( Lempelse hvis det er i vejen for dit sving eller stance )
/ke

Ny decision:

Den reviderede decision 27-2a/1.5 definerer nærmere begrebet “går frem for at søge” og fastslår, at en spiller må gå ca. 45 meter frem uden at miste retten til at gå tilbage og spille en provisorisk bold.

Spørgsmål fra medlemmer:

3/5-14: Er der frit drop fra vejen til venstre for hul 19?

Def.: forhindring er bl.a.: Vejes og stiers kunstige overfladebelægning, derfor er der lempelse iflg. regel 24-2.

Er der frit drop fra sandet omkring pæle og yngre træer?

Nej – Der er ikke muligt at få frit drop fra sandet jf. regel 24 og 25.

Berøring af green

Der har været diskussion om, hvorledes man må adressere sin bold på green uden at blive straffet efter regel 8-2a.
Vi har hos DGU fået følgende svar fra Ole Vagtborg på følgende 3 spørgsmål:

 • Spiller adresserer bolden ved at ved sætte putteren foran bolden ( på puttelinien) indtager sit stance og flytter putteren bag bolden og putter.
  Lovligt iflg. 16-1a (ii)
  O.V.: Lovligt jf. 16-1/a.ii. (som anført).
 • Spilleren adresserer bolden medens han sidder på hug bag bolden, for bedre at kunne stille putteren korrekt. Bevæger sig derefter 90 gr. rundt og udfører sit put.
  Er det i strid med 8-2a ?
  O.V.: Tilladt. Det er også tilladt at leve streg på bolden og lade den angive putteretningen.
 • Spilleren adresserer bolden ved at sætte putteren bag bolden med slagfladen på linie med putteretning (for bedre at kunne line sin stance op)
  Bevæger sig derefter 90 gr.rundt, indtager sin stance, drejer putteren 90 gr. og udfører sit put. Er det i strid med 8-2a?
  O.V.: Samme svar som ved spm. 2.

Regel- og handicapudvalget
2015ke

Droppezone

Hvis bolden eller din stance er i området med blå pæle med sort top (Areal under reparation) og bolden ikke er Out of Bounds, er der 2 muligheder UDEN straf

 1. Droppe bolden indenfor 1 køllelængde fra nærmeste punkt for lempelse ikke nærmere flaget.  (Regel 25 1)
 2. Benytte dropzonen

ER bolden i et område med blå pæle uden sort top, er der yderligere den mulighed at spille den hvor den ligger (uden straf)

Droppezonen kan benyttes, selv om det er nærmere flaget, end hvor bolden ligger i Areal under reparation.

Spilleren behøver ikke at stå i droppezonen og droppe – men den skal blot droppes i droppezonen.

Den droppede bold må rulle nærmere hullet end det sted, hvor den først ramte i droppezonen, forudsat at den kommer til hvile indenfor 2 køllelængder .

Den droppede bold behøver ikke komme til hvile i droppezonen, og kan altså komme næsten 2 køllelængder nærmere hullet, eller væk fra hullet, uden at den skal droppes om

(Tillæg 1 8)

Regel og HCP /ke 22-03-16

Lokale regler

Lokale regler for Ørnehøj Golfklub

 1. Banemarkeringer:
  Hvide pæle Out of bounds
  Gule pæle/plader Vandhazard
  Røde pæle/plader Parallel vandhazard
  Blå pæle/afstribning Areal under reparation
  Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud
 2. Ved spil af 9. hul er 6. hul out of bounds. Ved spil af 16. hul er 17. hul out of bounds. Ved spil af 23. hul er 27 hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.
 3. Alle gule, røde og blå pæle, afstandsmarkeringer og henvisningsskilte er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b. Afstandsplader i fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.
 4. Træer og buske med støttepæl eller blåt plastbånd er ikke-flytbare forhindringer.
  Lempelse efter Regel 24-2b.
 5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.
 6. Alle veje og stier på banen belagte med grus, asfalt, stenmel eller plast-armeringsmåtter er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel 24-2b.
  Alle andre veje og stier er integrerende dele af banen.
 7. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Eventuelle midlertidige lokalregler bekendtgøres ved opslag på Starterhuset.

Straf for overtrædelse af ovennævnte lokale regler
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

Afstandsmærkeringer:
200 m.: Hvide pæle langs fairway og hvide plader i fairway.
150 m.: Gule pæle langs fairway og gule plader i fairway.
100 m.: Røde pæle langs fairway og røde plader i fairway.
Alle markeringer er til midten af green.

Godkendt af DGU april 2012

Midlertidig lokal regel

Midlertidig lokal regel:

“Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.”

 

(LINK TIL EKSEMPLER denne infografik)

 

Denne midlertidige lokalregel er gældende indtil 1-1-2018, hvor den vil være en del af golfregel 18 og 20

17-03-17 ke

 Droppezone

Hvis der på et hul er oprettet en droppezone er fremgangsmåden følgende:

Området er afgrænset af blå pæle / blå pæle med sort top tilhørende det pågældende hul

Hvis en bold ligger i, berører, er tabt i området eller området er til gene for spillerens stance eller tilsigtede sving må spilleren efter eget valg gå frem efter Regel 25-1b(i), eller benytte droppezonen uden straffeslag.

Regel- og handicapudvalget

Dato/ initialer

15-10-2016 keb

—————–

Vintergreens

Ligger bolden på en vintergreen, der ikke er i brug, skal der tages lempelse efter Regel 25-3 forkert green.

2015/ke

Hole in One

HOLE IN ONE

Betingelser

 • Følgende betingelser skal være opfyldt for godkendelse af et hole in one.
 • Det skal finde sted under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres.
 • Der skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne.
 • Slaget skal være det første slag på hullet. Det vil sige, at hole in one med en ny, eller provisorisk bold ikke anerkendes.
 • Slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder, eller fra et af klubben afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge væsentligt nærmere green end det ordinære teested.
 • For runden (eller den spillede del af runden) skal et scorekort være korrekt udfyldt og underskrevet af spiller og markør eller påtegnet af vidnet.

Betingelser for Hole in One iflg Dansk Golfunion

Handicapregulering

Redulering af handicap

Se link 

Regel- og Handicapudvalget regulerer handicap for alle medlemmer af Ørnehøj Golfklub i henhold til EGA Handicapsystemet.

EGA Handicapsystemets formål er at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spillerens scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskelligt handicap at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad.

Scorer fra turneringsresultater – og for spillere med HCP 4,5 eller højere også såkaldte “Ekstra Dags Scorer” – anvendes til handicapregulering.

Det tilstræbes. at disse regler skal medføre opnåelse af HCP, der gør at en spiller bør kunne score til neutral zone eller bedre efter følgende retningslinjer:

 • En Grp 1 spiller (op til HCP 4,4) i ca. 35% af alle runder
 • En Grp 2 spiller (HCP 4,5 – 11,4) i ca. 25% af alle runder
 • En Grp 3 spiller (HCP 11,5 – 18,4) i ca. 20% af alle runder
 • En GRP 4 spiller (HCP 18,5 – 26,4) i ca. 10% af alle runder

Spillere på vej ned eller op i handicap vil falde uden for disse retningslinjer.

Det er spillernes pligt at aflevere eller indberette scorekort til regulering for alle turneringer, EDS-scorer eller ”tællende runder”, samt til stadighed at kende sit aktuelle HCP.

Udvalget vil foretage reguleringen løbende hen over ugen, men der vil kun blive udskrevet ny handicapliste én gang om ugen, nemlig tirsdag.

Regel- og Handicapudvalget
2015

Skønsmæssig regulering

Retningslinier for skønhedsmæssige reguleringer

EGA- handicapsystemet 2012 – 2015, Tillæg 8

Det er Handicapkomiteens opgave at sikre, at det til enhver tid registrerede handicap ligger så tæt på spillerens reelle spillestyrke som muligt.

Hvis systemets normale reguleringsmetoder ikke fører til korrekt handicap for en spiller, kan Komiteen foretage en skønsmæssig regulering.

En skønsmæssig regulering kan dog først foretages efter, den berørte spiller er orienteret herom, og har haft lejlighed til at udtale sig om de påtænkte regulering.

Nedregulering:

 • Skønsmæssig nedregulering kan finde sted såvel på Komiteens initiativ som efter anmodning fra en spiller
 • Anmodningen skal være skriftlig og begrundet
 • Skønsmæssig nedregulering til handicap < 4,5 skal godkendes af DGU

Følgende kan indikere et for højt handicap:

 • Ekstraordinært høje scores (>44 point) og/eller hyppigt spil til neutral zone eller bedre i tællende turneringer, eventuelt kombineret med få eller ingen indleverede scores fra EDS runder
 • Komiteen kan dog efter omstændighederne anlægge et mere frit men begrundet skøn

Er der registreret mere end 10 tællende scores over en 12 måneders periode, vil der normalt ikke være behov for en skønsmæssig regulering

Opregulering:

Skønsmæssig opregulering vil normalt kun finde sted efter anmodning fra spilleren.
Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.
Skønsmæssig opregulering af spillere i gruppe 1, 2 og 3 (hcp. < 18,5) skal godkendes af DGU.

Følgende elementer vil normalt indgå i Komiteens overvejelser:

 • Spillerens handicaphistorik
 • Minimum 5 tællende scores fra turnerings- og/eller EDS runder spillet efter anmodningen er fremsendt
 • Der skal i alt være registreret 10 tællende scores indenfor de seneste 12 måneder
 • Har en spiller indenfor de seneste 12 måneder spillet til neutral zone eller bedre, vil opregulering normalt ikke kunne imødekommes
 • Der skal være tale om en klar afvigelse i spillestyrke i forhold til det gældende handicap

I særlige tilfælde som f.eks. ved sygdom eller ulykkestilfælde kan Komiteen se bort fra ovennævnte normale fremgangsmåde, og træffe afgørelse efter et mere frit men begrundet skøn.

Regel- og handicapkomiteen
Maj 2013

WordPress Lightbox